Priser og betaling
Priser skrives i DKK inkl. moms, og betaling foregår over via betalingskort eller Mobilepay. 

Levering
Efter en gennemført ordre modtager du en mail med en bekræftelse på din bestilling. E-mailbekræftelsen fungerer som kvittering på din indmeldelse i foreningen og/eller kvittering på køb af en plads på et af vores undervisningshold, workshops, masterclasses, foredrag, produktioner m.v.

I tilfælde af aflysning af en undervisningsgang på et af vores hold, vil denne blive erstattet af en tilsvarende undervisningsgang, afholdt på et andet tidspunkt. Aarhus Musical Teater forbeholder sig retten til at lægge denne, så det giver mening ift. foreningens øvrige aktiviteter. Man kan dermed ikke forvente at erstatningstimerne ligger i samme tidsrum og på samme ugedag som den oprindelige undervisningsgang. En aflyst undervisningsgang kompenseres dermed ikke med tilbagebetaling. 

Hvis et kursus/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.
Hvis aflysning sker grundet COVID-19 vil der ved nedlukning på op til to måneder (62 dage) ikke blive tale om kompensation.
Hvis en nedlukning grundet COVID-19 varer mere end 2 måneder (62 dage), vil man kunne få kompensation svarende til den procentvise del af kontingentet som svare til tiden for nedlukning efter de 2 første måneder. Refusion vil blive påregnet månedsvis pr. påbegyndt måned efter de første 62 dage. En måneds refusion svarer til 422 DKK for Juniorholdet, og 600 DKK for Performanceholdet.

Fortrydelse af køb
Køb af billetter til produktioner/forestillinger er ikke omfattet af fortrydelsesretten jf. Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a. 

Køb af kurser, workshops, masterclasses, foredrag og andre arrangementer hos Aarhus Musical Teater er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2). Dog tilbyder Aarhus Musical Teater afmelding og tilbagebetaling indtil 30 dage før kursusstart. Vi trækker et afmeldingsgebyr på 175 kr.

Aarhus Musical Teater forbeholder sig retten til at aflyse et undervisningshold eller et arrangement, hvis antallet af tilmeldinger ikke er tilstrækkeligt. I et sådan tilfælde refunderer Aarhus Musical Teater hele beløbet. Aarhus Musical Teater forbeholder sig ligeledes retten til at aflyse et arrangement i tilfælde af sygdom eller anden form for forhold der påvirker muligheden for gennemførsel. I et sådant tilfælde tilbagebetales det fulde beløb.

Databehandling
Vi bruger dine indtastede data til at kommunikere vigtige beskeder ifm. dit køb og til at forbedre og målrette vores markedsføring.

Klagemuligheder
Der er vedtaget nye regler for klager ved online salg til forbrugere i EU. Det giver nye muligheder for dig som forbruger, og medfører nye krav til dig, der sælger varer eller tjenesteydelser over internettet. Du kan i det følgende læse mere om de nye regler og hvad de betyder. 
Formålet med klageportalen er at give forbrugere nemmere adgang til at klage over varer eller tjenesteydelser købt på nettet af en sælger fra et andet EU-land. Klageportalen er indført i Danmark ved forbrugerklageloven.

Et klageforløb efter de nye regler foregår som følger:

Forbrugeren indgiver en klage på sit eget sprog på klageportalen. Klagen skal indeholde en beskrivelse af de faktuelle omstændigheder vedrørende klagen samt hvilke beføjelser forbrugeren vil gøre gældende.
Klageportalen oversætter herefter klagen til sælgerens sprog (dette sker automatisk med maskinel oversættelse og det bliver derfor spændende at se kvaliteten på dette).
Sælgeren får mulighed for at foreslå, hvilket klageløsningscenter eller klagenævn, som klagen skal behandles ved. Et eksempel på et sådan center i Danmark vil f.eks. være Forbrugerklagenævnet.
Herefter kommer det an på forbrugeren:

Hvis forbrugeren accepterer den valgte klageinstans, bliver klagen sendt til klageinstansen, der herefter vil behandle klagen og træffe afgørelse

Hvis forbrugeren ikke accepterer den valgte klageinstans, vil klagen ikke blive sendt videre, og klageportalen vil herefter ikke gøre yderligere.

Kontakt
Har du brug for at komme i kontakt med os, send da en mail til kontakt@aarhusmusicalteater.

Ændringer
Aarhus Musical Teater kan ændre handelsbetingelser ensidigt.

Lov og værneting
Ved køb via aarhusmusicalteater.dk gælder er det Danmarks love og regler som gør sig gældende. Forekommer der en uoverenstemmelse mellem aarhusmusicalteater.dk og en kunde, og kunden ønsker at lægge sag an, skal denne indføres for Byretten.

Aarhus Musical Teater
Vester Alle 8
8000 Aarhus C
Telefonnummer: 55230202

CVR-nummer: 42249785


Facebook icon - Free download on Iconfinder                 Download Insta Icon - Instagram PNG Image with No Background - PNGkey.com