OPTAGELSESPRØVE


til Performanceholdet

 

 

 


Optagelsesprøven for Performanceholdet 23/24 er afholdt. Tilmeldingen til næste optagelsesprøve åbner i foråret 2024.



Facebook icon - Free download on Iconfinder                 Download Insta Icon - Instagram PNG Image with No Background - PNGkey.com