OPTAGELSESPRØVE


til Performanceholdet

 

 

 Optagelsesprøven for sæson 21/22 er afviklet. Næste optagelsesprøve vil finde sted i foråret 2022. Mere info herom følger. 

 Facebook icon - Free download on Iconfinder                 Download Insta Icon - Instagram PNG Image with No Background - PNGkey.com