JUNIORHOLDET - FOR DIG DER ER MELLEM 12-15 ÅR


Spred dine vinger!

 

 

 


De eneste krav til dig, der gerne vil gå på Juniorholdet, er, at du er mellem 12 og 15 år, godt kan lide musicals og har lyst til at modtage undervisning i drama, dans og sang. 

På Juniorholdet vil du blive introduceret til musicalgenren og få træning i musicalens tre hoveddiscipliner drama, dans og sang. Du vil både modtage undervisning i de tre discipliner adskilt, men vi vil også blande elementerne, så vi både synger, danser og spiller skuespil på samme tid. Musicalfaget handler blandt andet om fusionen mellem drama, dans og sang, og det er lige netop dét, som vi i særlig grad dyrker på dette hold!

Juniorholdet handler om at afprøve grænser, lære mere om sig selv og samtidig blive en bedre holdspiller. Her vil du kunne møde andre musicalinteresserede unge, modtage ugentlig kvalificeret undervisning af et fast lærerteam og få en platform til at dyrke og dygtiggøre dig i din fritidsinteresse.

 


Som en del af det at gå på Juniorholdet vil du skulle indgå i to visninger i hhv. december og maj, hvortil dine forældre, venner osv. har mulighed for at komme ind og se, hvad du har lært i løbet af semesteret. 

Juniorholdet handler først og fremmest om at have det sjovt sammen med andre musicalglade unge! Vi har rammerne, underviserne og visionerne - vi mangler bare dig!

Junioholdet er besat for sæsonen 21/22. Der åbnes op for tilmeldinger igen senest d. 1. april 2022


Facebook icon - Free download on Iconfinder                 Download Insta Icon - Instagram PNG Image with No Background - PNGkey.com